1. Rekisterinpitäjä
Trailerman Oy
Muurlantie 10
25130 Muurla

2. Rekisteriasioita hoitaa
Trailerman Oy
Muurlantie 10
25130 Muurla
sähköposti: myynti@trailerman.fi

3. Rekisterin nimi
trailerman.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Trailerman Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriä varten. Asiakasrekisteriä käytetään vain tilausten käsittelyä ja laskutusta varten. Asiakkaan suostumuksella rekisteriä käytetään myös uutiskirjeen ja tarjouskirjeen lähettämistä varten, niille käyttäjille, jotka ovat siihen antaneet luvan. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä tai pyytää poistamaan tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut puhelimitse tai täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä taikka antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.
Pakollisia rekisteröitymistietoja tilauksen yhteydessä ovat nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Trailerman Oy varaa kuitenkin oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteriä käsittelevillä on henkilökohtainen toimitusjohtajan myöntämä ylläpito- ja käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.